Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης 331. Αστροφυσική ΙΙ

Περιεχόμενο του μαθήματος

  • Μεσοαστρική ύλη (Μεσοαστρική σκόνη - αέρια νεφελώµατα - κοσµικές ακτίνες)
  • Ο Γαλαξίας (Σχήµα και µέγεθος του Γαλαξία Αστρικοί πληθυσµοί - Διαφορική περιστροφή)
  • Ήρεµοι και ενεργοί γαλαξίες (Ταξινόµηση γαλαξιών – Κατανοµή φωτός και µάζας - Ενεργοί γαλαξίες - Μοντέλα ενεργών γαλαξιών)
  • Σµήνη γαλαξιών και διαστολή του Σύµπαντος (Αλληλεπίδραση γαλαξιών - Συγχώνευση γαλαξιών - Σµήνη γαλαξιών - Διαστολή του Σύµπαντος)
  • Βαρυτική έλξη και κοσµολογία (Νευτώνια κοσµολογία - Γενική θεωρία Σχετικότητας - Γεωµετρία χωρόχρονου)
  • Μεγάλη έκρηξη και δηµιουργία του υλικού κόσµου (Θεωρία µεγάλης έκρηξης- Πληθωρισµός-Δηµιουργία του υλικού κόσµου)